Cat | Esp | Eng
Pere Renom

“No et vàrem donar un lloc fix, ni faç pròpia, ni un ofici peculiar, Oh Adam!, perquè el lloc, la imatge i les ocupacions que desitgis per tu, aquests els tinguis i posseeixis per la teva pròpia decisió i elecció […] Ni celeste, ni terrestre et vàrem fer, ni mortal ni immortal, perquè tu mateix com a modelador i escultor propi, al teu gust i honra et forgis la forma que prefereixis per tu.”

Giovanni Pico della Mirandola

Física de les mascaretes

publicat el 17.11.2020

Hi ha 4 tipus bàsics de mascaretes, classificades en funció de la mida dels porus: tèxtil, quirúrgica, FPP2 i FPP3. La tèxtil no és estàndard i, per tant, no té una única mida de porus, la quirúrgica té porus de 2 micres, la FFP2 (N95, en nomenclatura americana) de 0.3 micres i la FFP3 de 0.023 micres. En conseqüència, la capacitat de filtració s’incrementa 10 vegades d’un tipus de mascareta a la següent.
D’alguna manera, les mascaretes es podrien comparar amb un conjunt de sedassos o tamisos dels que s’utilitzen en geologia per fer granulometries, és a dir, mesures de les partícules de sediment. Segons la mida dels porus, un sedàs reté, en ordre decreixent, còdols, graves, sorres o llim. És evident que un sedàs per a còdols no reté llim, ni una mascareta quirúrgica reté partícules tan petites com una mascareta FFP3. Tanmateix, totes les mascaretes ens protegeixen raonablement bé dels virus, malgrat que la majoria tenen mides de porus superiors. Com és possible? Doncs perquè els virus viatgen associats a partícules de saliva de mida variable i perquè en aquella escala microscòpica entra en acció l’electricitat estàtica. Tal com va descriure el físic francès Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806), la força amb què s’atreuen o es repel·leixen dues partícules carregades elèctricament depèn de la càrrega elèctrica i és inversament proporcional al quadrat de la distància. Quan expirem o inspirem, les microgotes de saliva són forçades a passar extraordinàriament a prop dels teixits de la mascareta i s‘hi queden retinguts per filtració física i per càrrega electrostàtica.
Tanmateix, la capacitat de filtració d’una mascareta es redueix amb l’ús. La mascareta tèxtil s’hauria de rentar diàriament entre 40 i 60 graus i té una durabilitat de 25 a 40 rentats en funció del fabricant. La quirúrgica té una durabilitat de 4 h, tot i que utilitzada amb compte es pot aprofitar durant tot el dia. La FFP2 té una durabilitat de 8 h, però es pot aprofitar durant uns 3 dies, i la FFP3, en general, es reserva només per al personal sanitari.
A banda d’aquestes mascaretes, l’empresa catalana Mar Màgic ha aconseguit homologar una mascareta amb una finestra transparent que permet a les persones sordes llegir els llavis. Les mascaretes han d’entorpir els virus, però no la comunicació!

Tot es mou tv3... Llegir més publicacions.