Cat | Esp | Eng
Pere Renom

“No et vàrem donar un lloc fix, ni faç pròpia, ni un ofici peculiar, Oh Adam!, perquè el lloc, la imatge i les ocupacions que desitgis per tu, aquests els tinguis i posseeixis per la teva pròpia decisió i elecció […] Ni celeste, ni terrestre et vàrem fer, ni mortal ni immortal, perquè tu mateix com a modelador i escultor propi, al teu gust i honra et forgis la forma que prefereixis per tu.”

Giovanni Pico della Mirandola

Com és el coronavirus?

publicat el 29.01.2020

El coronavirus de Wuhan o Covid-19 pertany a la mateixa família de virus que el SARS i certs virus del refredat comú. Rep el seu nom per l’aspecte de corona que li confereixen les proteïnes de l’envolcall, especialment la glicoproteïna S (de “spike” o espícula), tot i que també hi trobem la proteïna M (de “matrix” o matriu) i la proteïna E. A l’interior del virus hi ha un RNA de cadena simple que conté tota la seva informació genètica. Els virus han d’infectar cèl·lules animals, vegetals o bacterianes per replicar-se ja que són tan simples que no ho poden fer per si sols. D’alguna manera es podrien considerar paràsits, no-vius. La glicoproteïna S del virus és la clau d’entrada que li permet infectar cèl·lules del sistema respiratori humà, per mitja de la interacció amb alguns dels nostres receptors de membrana (ACE2). Per això bàsicament només produeix malaties respiratòries.

Tot es mou tv3... Llegir més publicacions.